Samarbeidspartnere - til nytte og glede for våre kunder.

Hverdagen med eldre

4. februar 2021

Fotpleie i stuen hjemme


"Føtter som har båret deg hele livet, fortjener god behandling og stell"

Viste du at du kan få frisøren, fortpleieren, fysioterapeuten eller "vaktmester`n" rett hjem i stuen?

Gjennom hverdagen med våre kunder, ser vi at mange har behov for tjenester i hjemmet (eller på sykehjem/omsorgsbolig)Derfor bestreber vi å ha samarbeidspartnere, som vi vet mange av dere vil ha nytte og glede av.

Det er ikke alle som er mobile, enten i perioder, eller mer permanent, og da er det godt å få tilgang til de samme tjenestene man ellers ville oppsøkt. Vi har derfor inngått samarbeide med leverandører av de mest aktuelle tjenestene, som vi vet manger har behov for. Du kan ta direkte kontakt, eller vi kan bestille tid for deg, og det er ingen fordyrende ledd... Vi vil bare at du skal ha muligheten.


Frisør:
Har med seg utstyr- og tilbyr de aller fleste behandlinger for dame og herre.
Fotpleier: Autorisert - og har med seg all utstyr til en A-Å behandling.

Fysioterapeut:
For en bedre fysisk hverdag i bevegelse, eller opptrening etter f.eks operasjoner.

Handymann:
Tilbyr alt av praktisk arbeide, fra møbelmontering og flytting, til snømåking, reperasjoner mm.

Telefontjeneste:
Abonnement for eldre, som trenger svar på tekniske- og andre spørsmål i hverdagen. 


Ta kontakt med oss om du vil vite mer, elle rom du har tips om hvilke samarbeidspartnere vi bør oppsøke.Share on Facebook